Rybářské závody dětí - Velká Rašelina 2017
Vytvořeno 01.06.2017 19:54:40

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Stráž pod Ralskem,

zve děti do 15 let na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ

 

 

dne 3.6.2017 na rybníku

VELKÁ RAŠELINA

7:00 - prezentace

8:00 – 10:00 – závod v rybolovu

10:00 – 11:00 - přestávka na občerstvení

11:00 – 12:00 – nerybářské soutěže

13:00 – vyhodnocení účastníků

 

Povinná výbava: prut, podběrák, vyprošťovač háčků, vezírek nebo vědro

Soutěží se: v lovu rybářskou udicí, rybářské zručnosti, poznávání druhu ryb a v dalších disciplínách

-HODNOTNÉ CENY-

Účast a občerstvení závodníků je zdarma

 

 

Výjimka z doby lovu na rybníku Metud
Vytvořeno 26.05.2017 11:14:57

Výjimka Mze ČR pro revír 441 051 Ploučnice 7 - nádrž Metud

Na základě iniciativy MO Stráž pod Ralskem zažádal ČRS, z. s., Severočeský územní svaz o výjimku pro lov mimo stanovenou denní dobu k účelu nočního lovu se zaměřením na sumce velkého, který způsobuje nepřiměřený predační tlak v nádrži Metud na společenstvo ryb. Ministerstvo zemědělství žádosti vyhovělo a rozhodlo o udělení výjimky, která platí od 16. 6. do 31. 8. 2017 (rozhodnutí MZe č.j.: 21130-2017-MZE-16232 ze dne 28.4.2017)

Lov ryb je povolen v době po 24 hod., tj. od 00:00 do 04:00 hod. V tomto období bude lov nepřetržitě dozorovat rybářská stráž tak, aby nemohlo dojít k nedovoleným nebo nežádoucím činnostem lovících, zejména rozdělávání ohňů nebo ponechávání ryb v rozporu s rybářským řádem.

Pro tuto výjimku dále platí následující pravidla pro lov ryb:

1) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. 

2) Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00:00 hod. povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout. 

 

V případě lovu sumce je možno pro zavezení nástrahy poučít nemotorové plavidlo, lov samotný pouze ze břehu.

 

V době platnosti výjimky bude nádrži Metud věnována zvýšená pozornost ze strany členů Rybářské stráže (posílena o 3 nové členy) ve spolupráci s Policií ČR.

 

Za výbor MO Stráž p. R. přeji všem "Petrův zdar"

Luboš Plešinger

UZAVŘENÍ RYBNÍKU METUD PRO VEŘEJNÝ RYBOLOV
Vytvořeno 06.05.2017 19:51:55

Upozornění

 

Z důvodu konání závodů LRU bude ve dnech

20.5.2017 – 21.5.2017

uzavřen rybník Metud

(revír č. 441 051)

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2017
Vytvořeno 06.05.2017 19:45:57

Dne 20.5.2017 se na rybníku Velká Rašelina (441 083) konají rybářské závody pořádané naší MO pro širokou rybářskou veřejnost.

Prezentace: 05:30 - 06:30 hodin

Chytáme dvoukolově (2x 2 hodiny - 07:00 - 09:00 a 10:00 - 12:00)

Povinná výbava: prut, podběrák, vyprošťovač háčků, vězírek nebo vědro

Startovné: 100,- Kč pro členy MO, 200,- Kč pro ostatní

Občerstvení zajištěno.

schůze výboru
Vytvořeno 01.04.2017 16:54:21

Výborová schůze se koná 4.5.2017 od 15:30 hod. v klubovně ČRS MO Stráž pod Ralskem.

Prodej povolenek 2017
Vytvořeno 01.03.2017 12:37:08
Další  a poslední termíny prodeje povolenek jsou:
 
21.3.2017 a 18.4.2017 v době 16:00 - 17:00 hodin v klubovně.
Výroční členská schůze 2017
Vytvořeno 28.12.2016 21:46:28
Podej povolenek na rok 2017
Vytvořeno 28.12.2016 20:29:42
Povolenky pro rok 2017 budou prodávány v klubovně z boku polikliniky v době od 16:00 hodin do 17:00 hodin ve dnech 3.1.2017a 24.1.2017, termíny na únor budou zveřejněny později (předpokládané dva prodejní dny).
 
 
Výroční členská schůze 2017
Vytvořeno 20.12.2016 07:54:11

Výroční členská schůze MO ČRS Stráž pod Ralskem se koná v rest. U Jezera (Dům Horníků) dne 11.3.2017 od 10:00 hodin.

 
 
 
Doslovné znění petice
Vytvořeno 28.12.2016 20:37:44

P E T I C E

Ministerstvu zemědělství České republiky

 

Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 65/17

Praha 1

11000 

 

V Lysé nad Labem dne 15.12.2016

 

 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Věc: Obnovení funkčnosti mostní propusti z hlavního toku Labe do říčního ramene Doubka

 

My, občané České republiky, žádáme o neprodlené obnovení funkčnosti mostní propusti spojující říční rameno Doubka s hlavním tokem Labe na 881,5 ř. km. v kat. území obce Ostrá. Mostek je součástí obslužné komunikace Povodí Labe s.p., které je i jeho vlastníkem. V současné době je obnovení zapsáno u Povodí Labe s.p. v listu opaření typu B – HSL212009

 

Důvody:

 

  1. Nefunkčností propusti dochází již několik let na přelomu měsíce srpna a září ke kyslíkovým deficitům a tím i k následnému masivnímu úhynu ryb

  2. Rozšíření sinice v rameni z důvodu nemožnosti cirkulace vody

  3. Nemožnost využívání k rekreačnímu vyžití

 

 

Děkujeme

Za petiční výbor:

  1. Alois Kaplan, Jedličkova 1382, Lysá nad Labem, 289 22

  2. Václav Levý, Na Zemské stezce 231, Lysá nad Labem, 289 22

  3. Jiří Valiska, Čechova 1744, Lysá nad Labem, 289 22

 

Za petiční výbor je oprávněn jednat:

Alois Kaplan, Jedličkova 1382, Lysá nad Labem, 289 22.

Petiční akce - žádost o zveřejnění petice
Vytvořeno 28.12.2016 20:35:59

Vážení kolegové rybáři,

touto cestou Vás žádáme o pomoc při sběru podpisů k petici, kterou chceme urychlit opětovné propojení říčního ramene Doubka (revír 401032 pr. 4) s hlavním tokem Labe. V současné době je rameno uzavřeno mostkem ve vlastnictví Povodí Labe s.p., mostek má v těle zabudovány dvě trubkové propusti, které jsou přibližně deset centimetrů nad hladinou toku Labe a tůně. Vzhledem k nedostatku podzemních a povrchových vod již několik let nedochází k výměně či zředění vody v uvedené tůni. Naposledy byla voda zředěna při povodních v roce 2006.

V minulosti byl tento revír ve velké míře navštěvován rybáři snad z celé republiky. Mnoho rybářů se určitě může na této vodě pochlubit s ulovením trofejního sumce nebo candáta. Bohužel tato doba je již pryč.

V současné době je kvalita vody hrozivá. Příklad z rozboru vody: CHSKCr – 77,1 mg/l a BSK5 – 17 mg/l. Již tyto dvě hodnoty ukazují, v jakém stavu voda je. Z hlediska jakosti povrchových vod spadá do třídy V. - velmi nečistá voda.

V posledních letech zde dochází každoročně na přelomu srpna a září k masivnímu úhynu ryb z důvodu úbytku kyslíku až k nulovým hodnotám. ČRS, tedy každému z nás, vznikají každoročně škody v řádu stovek tisíc. Poslední úhyb v letošním roce byl vyčíslen v tržní hodnotě 360 000,- Kč. Nepočítáme ani náklady spojené s likvidací, ani čas ze svého volna, který můžeme strávit u vody jiným způsobem nebo s rodinami.

 

Žádáme Vás tímto o předložení petice Vaší členské základně k podepsání, například při výdeji povolenek pro rok 2017. Prosíme následně nejpozději ke konci března 2017 o zaslání podepsaných podpisových archů na adresu Český rybářský svaz, z.s. MO Lysá nad Labem, Poděbradova 1677, Lysá nad Labem, 289 22 nebo na adresu Alois Kaplan, Jedličkova 1382, Lysá nad Labem, 289 22. Případné informace na tel. 603371535 nebo  

 

Za MO ČRS Lysá nad Labem

Zástupce hospodáře

Alois Kaplan

 

Možnost podepsání petice bude při prodeji povolenek na rok 2017 a dále na výroční členské schůzi naší MO dne 11.3.2017. Znění petice v dalším příspěvku.

 

Podej povolenek na rok 2017
Vytvořeno 28.12.2016 20:29:42
Povolenky pro rok 2017 budou prodávány v klubovně z boku polikliniky v době od 16:00 hodin do 17:00 hodin ve dnech 14.2.2017a 28.2.2017, termíny na březen budou zveřejněny později (předpokládané dva prodejní dny).
Výroční členská schůze 2017
Vytvořeno 20.12.2016 07:54:11

Výroční členská schůze MO ČRS Stráž pod Ralskem se koná v rest. U Jezera (Dům Horníků) dne 11.3.2017 od 10:00 hodin.

Vrácení povolenek za rok 2016
Vytvořeno 20.12.2016 07:53:21

Vrácení povolenek za rok 2016

Povolenky za rok 2016 s řádně vyplněným úlovkovým lístkem je možno odevzdat (povinnost každého do 15.1.2017) v klubovně vždy v době od 15:00 do 16:00 hodin pouze v těchto termínech:

 

21.12.2016

28.12.2016

4.1.2017

5.1.2017

10.1.2017

13.1.2017

 

Lze je též zaslat poštou na adresu Český rybářský svaz, z.s., místní organizace, P.O.Box 25, 471 27 Stráž pod Ralskem, popř. se dohodnout osobně s hospodářem p. Šúchalem na tel.: 724 520 670.

schůze výboru
Vytvořeno 06.12.2016 16:28:43
Výborová schůze se koná 12.12.2016 od 15:30 hod. v klubovně ČRS MO Stráž pod Ralskem.
dětské rybářské závody
Vytvořeno 08.09.2016 08:20:33

P o z v á n k a

Na dětské rybářské závody dne 24.09.2016

Věk závodníků: I. kategorie do 15. let

                      II. kategorie do 18. let  

Místo konání: Brniště, rybník „Vratislav“

Způsob lovu: položená a plavaná, povoleny jsou dva pruty a vnadění, každý závodník s sebou musí mít podběrák, vezírek a vědro na menší ryby

Bodování: každá ulovená ryba = 1 bod, kapr, candát, bolen, štika, lín, úhoř a jeseter + 3 body.

Prezentace:         07.00

Začátek 1. kola: 08.00

Poločas:              10.00.

Začátek 2. kola: 11.00

Konec závodu:   13.00

Vyhodnocení:    14.00

     Soutěží se o hodnotné ceny. Občerstvení závodníků bude zajištěno. Změna programu dle počasí.

  

                                                                               vedoucí: Monika Puldová, Jan Chvojka,

                                                                                               Petr Mrnka

                                                                                              

                                                                                  

BRIGÁDA
Vytvořeno 07.09.2016 20:27:16
Sledujte kalendář na těchto stránkách - ve dnech 17. a 18.9.2016 od 08:00 h - možnost udělat si brigádnické hodiny při vyzdívání štítů nové střechy u nové klubovny. Blíží se podzim a zima, je nutno to vyzdít. V případě většího počtu účastníků se jistě najde případně i jiná drobná práce. Jménem výboru díky všem aktivním předem za jejich účast. Luboš Plešinger

Kalenář akcí

Únor
Po
Út
St
Čt
So
Ne
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
Svátky
Akce
Brigáda
Miloslava

Počasí