MO ČRS Stráž pod Ralskem - Aktuality


Vrácení a prodej povolenek
Vytvořeno 10.12.2019 22:26:22
Řádně vyplněné povolenky za rok 2019 možno vrátit dne 18.12.2019 v době 16:00 - 17:30 h v nové klubovně (Jezerní č. ev. 707, Stráž pod Ralskem - budova mezi zmrzlinou Schwarzkopf a skateparkem) nebo v rámci prodeje povolenek na rok 2020 rovněž v nové klubovně, a to v termínech:
 
4.1.2020 v době 14:00 - 16:00 hodin
8.1.2020 v době 16:00 - 17:30 hodin
15.1.2020 v době 16:00 - 17:30 hodin
 
Při koupi povolenky na rok 2020 nutno mít s sebou členskou legitimaci a rybářský lístek, popř. povolenku za rok 2019. Bez předložení těchto dokladů nebude nová povolenka vydána. Aktuální ceník povolenek pro rok 2020 naleznete v sekci informace na horní liště v podsekci povolenky.
Ze zasedání Rady ČRS (listopad 2019)
Vytvořeno 19.11.2019 20:40:04

Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 7. listopadu 2019. Hlavními projednávanými tématy byly činnost na úseku práce s dětmi a mládeží a sportovní činnost za rok 2019, postup příprav na implementaci centrálního informačního systému a revize směrnic a statutů sportovní činnosti.

V úvodu listopadového zasedání Republikové rady přivítal předseda ČRS Dr. Karel Mach tajemníka Moravského rybářského svazu Ing. Václava Habána, který informoval členy Republikové rady o průběhu IX. Sjezdu (obdoba Republikového sněmu), na kterém byly přijaty některé změny Stanov MRS. Jednou z nejvýraznějších změn je zrušení pracovní povinnosti členů MRS („brigády“) a současně zvýšení členské známky MRS na 1250 Kč pro všechny členy starší 16ti let (částka, odpovídající navýšení ceny členských příspěvků ve výši 800,- Kč, pak zůstává příjmem pobočného spolku). Moravský rybářský svaz od roku 2020 rovněž zavádí takzvanou „udržovací členskou známku“ ve výši 450Kč; její držitelé nicméně nebudou mít možnost zakoupení členské povolenky k lovu ryb. Na základě této změny bude doplněn i Statut celosvazového a celorepublikového rybolovu.

Poznámka: Tato změna se týká primárně zájemců z řad členů MRS o členské povolenky k lovu ryb. Pokud si zakoupí pouze udržovací členskou známku, nebude jim u organizačních složek ČRS prodána povolenka k lovu pro členy. Opatření, přijatá MRS, se netýkají členů ČRS.

V dalším bodě jednání seznámil Dr. Bílý (Severočeský ÚS) členy Rady s s činností na úseku sportovního odboru RT a odboru dětí a mládeže v roce 2019. Kromě zhodnocení tradičně konaných akcí (Zlatá udice, Letní tábor mládeže, Setkání mládeže ČRS) představil i řadu dalších realizovaných akcí. Poděkoval ÚSMP za perfektně zvládnuté pořadatelství Národního kola Zlaté udice i všem organizátorům závodů pro děti a mládež.

Činnost sportovních odborů v roce 2019 představil jednatel Svazu Ing. Heimlich. Zdůraznil významnou podporu sportovců ČRS, která má pozitivní vliv na dlouhodobé vynikající výsledky na průřez všemi sportovními disciplínami. Vynikajících výsledků v letošním roce opět dosáhli závodníci v rybolovné technice, ale i v disciplínách LRU, kdy na medailové úspěchy z loňských šampionátů navázali závodníci LRU muška a LRU přívlač.

Stran revize směrnic a statutů sportovní činnosti a návrhů na jejich případné úpravy přijala Rada návrh předsedy Odboru LRU plavaná p. Zahrádky ke svolání schůze předsedů jednotlivých sportovních odborů, a to do konce listopadu. Republiková rada se po zapracování připomínek vrátí k návrhům změn ve svém březnovém zasedání.

V současnosti nadále trvá výzva pro podání návrhů změn Stanov ČRS, a to do 31.12.2019. Návrhy musí obsahovat původní znění, navrhované znění a odůvodnění návrhu změny. Případné přijetí změn Stanov je ve výlučné kompetenci Republikového sněmu, který se bude konat na podzim nadcházejícího roku.

Jedním z hlavních bodů jednání Rady byly také pokračující přípravy na realizaci centrálního informačního systému. V současnosti je ukončena první fáze výběrového řízení na zhotovitele zadávací dokumentace (a související analýzu interních procesů), včetně následného technického dozoru nad zpracovatelskou firmou. Zájem projevilo devět subjektů, které budou v nejbližších dnech vyzvány k doplnění nabídky.

Velmi pozitivní zprávou je, že prostřednictvím svého tajemníka Ing. Habána projevil zájem participovat na centrálním systému i Moravský rybářský svaz. Usnesením Rady se tak bude MRS podílet na vývoji i následné implementaci CIS. Dojde tak k propojení obou dominantních uskupení, sdružující sportovní rybáře v České republice.

V následujících bodech schválila Rada plán práce na nadcházející rok 2020.

Další zasedání Republikové Rady se bude konat 5. prosince; hlavním tématem bude návrh rozpočtu Republikové rady na rok 2020.

Schůze výboru
Vytvořeno 19.11.2019 20:25:59
Výborová schůze se koná 10.12.2019 od 15:30 hod. v klubovně ČRS MO Stráž pod Ralskem 
Schůze výboru
Vytvořeno 24.10.2019 22:12:12
Výborová schůze se koná 29.10.2019 od 15 :30 hod. v klubovně ČRS MO Stráž pod Ralskem 
Výlov rybníku Malá Rašelina
Vytvořeno 16.10.2019 18:37:00
Dne 2.11.2019 budeme lovit rybník Malá Rašelina. Sraz v 08:00 h u chaty na Velké Rašelině. Kdo má zájem, nechť se přidá, občerstvení zajištěno. Díky
Schůzky rybářského kroužku
Vytvořeno 10.10.2019 19:52:35
Od příštího týdne bude rybářský kroužek každou středu od 16:00 hodin v klubovně, tedy další schůzka bude 16.10.2019.
Rybářem na zkoušku - pro nové zájemce z řad dětí
Vytvořeno 26.09.2019 21:05:44
Schůzka rybářského kroužku
Vytvořeno 26.09.2019 20:55:57
Dne 3.10.2019 od 16:00 hodin se koná v nové klubovně první informativní schůzka dětského rybářského kroužku.
 
 
Schůze výboru
Vytvořeno 26.09.2019 20:52:12
Výborová schůze se koná 1.10.2019 od 15:30 hod. v klubovně.
Výlov rybníku Ještědka
Vytvořeno 26.09.2019 20:50:50
Dne 5.10.2019 budeme lovit rybník Ještědka. Sraz v 08:00 h na hrázi u plechové boudy. Kdo má zájem, nechť se přidá, občerstvení zajištěno. Díky
Nové sídlo klubovny
Vytvořeno 04.09.2019 18:13:09
Všem dávám na vědomí, že jsme byli nuceni opustit pronajaté prostory na poliklinice a od 20.8.2019 je klubovna přestěhována do nových prostor. Jedná se o objekt bývalé vodárny mezi ulicemi Jezerní a Máchova, hned vedle domu bývalého fotografa (Fotocolor DA-RA). Prodej povolenek bude v novém roce realizován již tam, stejně tak jako všechny schůze či jiné akce. Prozatím nemáme vývěsku na "papírové informace", ale pracuje se na tom, jinak info na těchto stránkách či po telefonu. Za celý výbor přeji všem hezký podzim a pěkné úlovky. Luboš Plešinger.
Schůze výboru
Vytvořeno 04.09.2019 18:04:08
Výborová schůze se koná 11.9.2019 od 15:30 hod. nové klubovně ČRS MO Stráž pod Ralskem (Jezerní ulice, za zmrzlinou před prvním obytným domem (dřive fotograf) doprava a jste tam).
Omezení lovu na Velké Rašelině - závody VS ČR
Vytvořeno 09.06.2019 10:15:00
Dne 22.6.2019 od 05:00 h do 17:00 h bude pro sportovní rybolov uzavřen rybník Velká Rašelina z důvodu konání rybářských závodů Vězeňské sužby ČR. Děkujeme za pochopení.
Výbor MO Stráž p. R.
Změna doby lovu na rybníku Metud a dalších revírech v letním období
Vytvořeno 06.06.2019 21:17:59
NONSTOP RYBOLOV: VÝJIMKA PRO REVÍRY 441043 - ÚN NECHRANICE; 441002 - BÍLINA 2 (MODLANSKÁ, KATEŘINA); 441051 - PLOUČNICE 7

ČRS, z. s., Severočeský územní svaz zažádal o výjimku pro lov mimo stanovenou denní dobu k účelu nočního lovu se zaměřením zejména na sumce velkého, který způsobuje nepřiměřený predační tlak v ÚN Nechranice (441043), nádržích Modlanská (441002, č. podrevíru 13), Kateřina (441002, č. podrevíru 23) a Metud (441051) na společenstvo ryb. Ministerstvo zemědělství žádosti vyhovělo a rozhodlo o udělení výjimky, která platí od 16.6. do 31.8.2019, výjimka je v daném období platná také pro roky 2020 a 2021. Rybolov možný všemi povolenými rybolovnými technikami. V uvedené době je možné si ponechat i jiné druhy než sumce velkého.

Lov ryb je povolen v době po 24 hod., tj. od 00:00 do 04:00 hod. V tomto období bude lov nepřetržitě dozorovat rybářská stráž tak, aby nemohlo dojít k nedovoleným nebo nežádoucím činnostem lovících, zejména rozdělávání ohňů nebo ponechávání ryb v rozporu s rybářským řádem.

Pro tuto výjimku dále platí následující pravidla pro lov ryb:

Lov ryb je povolen v době po 24 hod., tj. od 00:00 do 04:00 hod. V tomto období bude lov nepřetržitě dozorovat rybářská stráž tak, aby nemohlo dojít k nedovoleným nebo nežádoucím činnostem lovících, zejména rozdělávání ohňů nebo ponechávání ryb v rozporu s rybářským řádem.

Pro tuto výjimku dále platí následující pravidla pro lov ryb:

1) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. 

2) Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00:00 hod. povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.

Jménem celého výboru MO Stráž pod Ralskem přeji všem krásné prázdniny, letní dovolenou a spoustu krásných úlovků. Petův Zdar.
 
Luboš Plešinger - jednatel
 
 
 
Vyprodané povolenky
Vytvořeno 28.05.2019 12:37:50
Dáváme všem na vědomí, že jsou již vyprodány mimopstruhové severočeské roční i krátkodobé povolenky. Pokud by si někdo chtěl takovou koupit, je nutno ji předem objednat (na telefonu 601 201 835 či ještě lépe e.mailem:   "  ), abychom je mohli objednat v Ústí n. L., jejich zaslání poštou také nějakou dobu trvá. Jinak všem krásné úlovky a Petrův Zdar.
 
Výbor MO Stráž p. R.

Kalenář akcí

Červenec
Po
Út
St
Čt
So
Ne
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Svátky
Akce
Brigáda
Bohuslava

Počasí