MO ČRS Stráž pod Ralskem - Aktuality


Prodej povolenek
Vytvořeno 31.03.2020 16:05:26
Díky minimální dnešní účasti zájemců o povolenky bylo všem žadatelům vyhověno ihned a povolenky byly vystaveny a předány v průběhu dnešního dne. Z tohoto důvodu tedy nikdo nebude v klubovně přítomen ve čtvrtek 2.4.2020.
Prodej povolenek je plánován na řádný termín dne 22.4.2020 v době od 16:00 h do 17:30 h v klubovně - termín přeložen na 28.4.2020 v 15:30 - 17:00 h. Uhrazení pouze známky je možno převodem na účet, viz. předchozí článek. Díky za pochopení, Luboš Plešinger
 
Způsob úhrady členské známky a možnost zakoupení povolenky
Vytvořeno 25.03.2020 22:06:01
   Vážení kolegové rybáři, vzhledem k současné situaci, nařízením a omezením, je možno uhradit členský příspěvek 500,- Kč (známku) na rok 2020 převodem na účet naší organizace číslo: 277823712 / 0300. Do zprávy pro příjemce NUTNO uvést příjmení a rok narození, např. Novák 1962, abychom mohli platbu řádně přiřadit. Podotýkám, že členský příspěvek musí být běžně uhrazen do 30.4. kalendářního roku a neuhrazením členského příspěvku se ztrácí členství v ČRS. Momentálně je možno, tento termín překročit s ohledem na mimořádné opatření Republikové rady ČRS z 25.3.2020, odkládající povinnost zaplacení pravidelného členského příspěvku (dle §3 odst. 7 písm. b) Stanov ČRS) - viz. stránky ČRS - www.rybsvaz.cz" target="_blank">http://www.rybsvaz.cz">www.rybsvaz.cz. Toto opatření je platné na dobu neurčitou, resp. do stabilizace situace a ukončení mimořádných vládních opatření. Členové Českého rybářského svazu tak mohou zaplatit pravidelný členský příspěvek uvedený v §3 odst. 4 písm. b) Stanov ČRS, tak aby neztratili členství, i po řádném dubnovém termínu. Konečný termín pro zaplacení členského příspěvku bude stanoven s ohledem na vývoj situace s epidemií koronaviru.
Tento postup (platba převodem) je tedy určen pouze pro ty z vás, kteří si nechcete na rok 2020 kupovat povolenku. Známka vám bude fyzicky vylepena dodatečně, třeba na výroční členské schůzi, při osobní návštěvě, v rámci výborové schůze, po telefonické domluvě i třeba osobně.
 
   Pro ty z vás, kteří by povolenku chtěli, avšak si ji doposud nekoupili, bude v úterý 31.3.2020 od 13:00 hodin do 15:00 hodin připravena ve dveřích či chodbě naší klubovny v Máchově ulici krabice, do níž v rámci zdravotní procházky vhodíte v obálce či nějakém pozdru svoji členskou legitimaci (za účelem vylepení známky a vyznačení splnění členských povinností), rybářský lístek (za účelem kontroly platnosti), na lístku čitelně napsaný požadavek na povolenku (např. mimopstruhová celosvazová, pstruhová územní a pod.) a aktuální funkční telefonní číslo (z důvodu sdělení aktuální částky k úhradě, za účelem osobní domluvy ohledně brigád a podobně.). Bez těchto náležitostí nebude požadovaná povolenka vydána. Prosím  vás všechny, do klubovny nevstupujte, pouze vhoďte do připravené krabice a pokračujte v procházce.
   K předání a finanční úhradě připravených vámi požadovaných povolenek a členských známek dojde individuálně ve čtvrtek dne 2.4.2020 opět v době mezi 13:00 - 15:00 h v klubovně za dodržení stanovených karanténních opatření (dezinfekce, omezený počet osob při předání). Proto opětovně všechny prosím, neshlukujte se před klubovnou, celkem není vydáno pouze 27 povolenek, tudíž výběr dokladů v úterý a následně i jejich výdej ve čtvrtek proběhne velice rychle. Vydání připravených dokladů je možno dohodnout i individuálně telefonicky se mnou nebo paní pokladní (kontakty uvedeny na těchto stránkách v horní liště odkaz "struktura" a následně "výbor". Děkuji za pochopení. Luboš Plešinger - jednatel.
Zrušení prodeje povolenek
Vytvořeno 16.03.2020 09:55:47
   Vzhledem k aktuální kriové situaci a vyhlášené karanténě se ruší prodej povolenek tuto středu, tedy 18.3.2020, stejně tak se ruší schůze výboru MO plánovaná na 17.3.2020. Náhradní termín prodeje povolenek bude vyhlášen, jakmile to situace dovolí.
   Je mi líto, že pro vás, kteří jste si ještě povolenku nekoupili, nemám příznivější zprávu.
 
Luboš Plešinger, jednatel MO
Výroční členská schůze 2020 - změna termínu konání
Vytvořeno 23.02.2020 20:10:27
Vzhledem k aktuální situaci ve světě a zejména v ČR vzniklé prudkým nárůstem onemocnění koronavirem Covid-19 a vzhledem k přijatým opatřením a doporučením směřujícím ke snížení rychlosti jeho šíření výbor naší MO na mimořádném jednání dnešního dne rozhodl, že
termín výroční členské schůze se překládá. Schůze se bude konat 2.5.2020 od 10:00 hodin v restauraci U Jezera. Náhradní termín bude vyhlášen dodatečně, pravděpodobně v září či říjnu 2020.
 

Program členské schůze MO ČRS Stáž pod Ralskem

konané dne 2.5.2020 od 10:00 hodin

 

  1. Prezentace
  2. Zahájení
  3. Návrh a schválení programu
  4. Volba zapisovatele
  5. Volba ověřovatelů zápisu
  6. Volba mandátové a návrhové komise
  7. Kontrola usnesení ze 23.3.2019
  8. Zpráva předsedy o činnosti MO a závěrech konference ČRS
  9. Zpráva hospodáře
  10. Zpráva o činnosti rybářské stráže
  11. Zpráva o činnosti rybářského kroužku
  12. Zpráva dozorčí komise
  13. Zpráva o stavu účetnictví
  14. Zpráva mandátové komise
  15. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2020
  16. Přestávka 10 minut
  17. Návrh na schválení 24 h lovu na Metudu v létě 2020
  18. Diskuse
  19. Návrh a schválení usnesení
  20. Závěr, společný oběd

   Děkuji za pochopení a věřím v hojnou účast.

  Za výbor MO ČRS Stráž pod Ralskem - Luboš Plešinger

 

Schůze výboru
Vytvořeno 23.02.2020 19:58:14
Výborová schůze se koná 17.3.2020 od 15:30 hod. v klubovně ČRS MO Stráž pod Ralskem. 
Prodej povolenek - poslední termíny
Vytvořeno 23.02.2020 19:56:48
Poslední termíny prodeje povolenek na rok 2020 jsou:
 
18.3.2020 a 22.4.2020 od 16:00 h do 17:30 h
 
Prodej proběhne v klubově.
Výroční členská schůze
Vytvořeno 17.01.2020 07:02:46
Výroční členská schůze se bude konat 21.3.2020 od 10:00 hodin v restauraci U Jezera, program bude vyvěšen v brzké době.
Prodej povolenek - další termín
Vytvořeno 17.01.2020 07:00:56
Prodej povolenek na rok 2020 proběhne v nové klubovně v termínech:
 
12.2.2020 a 19.2.2020 od 16:00 h do 17:30 h
Schůze výboru
Vytvořeno 02.01.2020 18:35:00
Výborová schůze se koná 13.2.2020 od 15:30 hod. v klubovně ČRS MO Stráž pod Ralskem.
Vrácení a prodej povolenek
Vytvořeno 10.12.2019 22:26:22
Řádně vyplněné povolenky za rok 2019 možno vrátit dne 18.12.2019 v době 16:00 - 17:30 h v nové klubovně (Jezerní č. ev. 707, Stráž pod Ralskem - budova mezi zmrzlinou Schwarzkopf a skateparkem) nebo v rámci prodeje povolenek na rok 2020 rovněž v nové klubovně, a to v termínech:
 
4.1.2020 v době 14:00 - 16:00 hodin
8.1.2020 v době 16:00 - 17:30 hodin
15.1.2020 v době 16:00 - 17:30 hodin
 
Při koupi povolenky na rok 2020 nutno mít s sebou členskou legitimaci a rybářský lístek, popř. povolenku za rok 2019. Bez předložení těchto dokladů nebude nová povolenka vydána. Aktuální ceník povolenek pro rok 2020 naleznete v sekci informace na horní liště v podsekci povolenky.
Ze zasedání Rady ČRS (listopad 2019)
Vytvořeno 19.11.2019 20:40:04

Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 7. listopadu 2019. Hlavními projednávanými tématy byly činnost na úseku práce s dětmi a mládeží a sportovní činnost za rok 2019, postup příprav na implementaci centrálního informačního systému a revize směrnic a statutů sportovní činnosti.

V úvodu listopadového zasedání Republikové rady přivítal předseda ČRS Dr. Karel Mach tajemníka Moravského rybářského svazu Ing. Václava Habána, který informoval členy Republikové rady o průběhu IX. Sjezdu (obdoba Republikového sněmu), na kterém byly přijaty některé změny Stanov MRS. Jednou z nejvýraznějších změn je zrušení pracovní povinnosti členů MRS („brigády“) a současně zvýšení členské známky MRS na 1250 Kč pro všechny členy starší 16ti let (částka, odpovídající navýšení ceny členských příspěvků ve výši 800,- Kč, pak zůstává příjmem pobočného spolku). Moravský rybářský svaz od roku 2020 rovněž zavádí takzvanou „udržovací členskou známku“ ve výši 450Kč; její držitelé nicméně nebudou mít možnost zakoupení členské povolenky k lovu ryb. Na základě této změny bude doplněn i Statut celosvazového a celorepublikového rybolovu.

Poznámka: Tato změna se týká primárně zájemců z řad členů MRS o členské povolenky k lovu ryb. Pokud si zakoupí pouze udržovací členskou známku, nebude jim u organizačních složek ČRS prodána povolenka k lovu pro členy. Opatření, přijatá MRS, se netýkají členů ČRS.

V dalším bodě jednání seznámil Dr. Bílý (Severočeský ÚS) členy Rady s s činností na úseku sportovního odboru RT a odboru dětí a mládeže v roce 2019. Kromě zhodnocení tradičně konaných akcí (Zlatá udice, Letní tábor mládeže, Setkání mládeže ČRS) představil i řadu dalších realizovaných akcí. Poděkoval ÚSMP za perfektně zvládnuté pořadatelství Národního kola Zlaté udice i všem organizátorům závodů pro děti a mládež.

Činnost sportovních odborů v roce 2019 představil jednatel Svazu Ing. Heimlich. Zdůraznil významnou podporu sportovců ČRS, která má pozitivní vliv na dlouhodobé vynikající výsledky na průřez všemi sportovními disciplínami. Vynikajících výsledků v letošním roce opět dosáhli závodníci v rybolovné technice, ale i v disciplínách LRU, kdy na medailové úspěchy z loňských šampionátů navázali závodníci LRU muška a LRU přívlač.

Stran revize směrnic a statutů sportovní činnosti a návrhů na jejich případné úpravy přijala Rada návrh předsedy Odboru LRU plavaná p. Zahrádky ke svolání schůze předsedů jednotlivých sportovních odborů, a to do konce listopadu. Republiková rada se po zapracování připomínek vrátí k návrhům změn ve svém březnovém zasedání.

V současnosti nadále trvá výzva pro podání návrhů změn Stanov ČRS, a to do 31.12.2019. Návrhy musí obsahovat původní znění, navrhované znění a odůvodnění návrhu změny. Případné přijetí změn Stanov je ve výlučné kompetenci Republikového sněmu, který se bude konat na podzim nadcházejícího roku.

Jedním z hlavních bodů jednání Rady byly také pokračující přípravy na realizaci centrálního informačního systému. V současnosti je ukončena první fáze výběrového řízení na zhotovitele zadávací dokumentace (a související analýzu interních procesů), včetně následného technického dozoru nad zpracovatelskou firmou. Zájem projevilo devět subjektů, které budou v nejbližších dnech vyzvány k doplnění nabídky.

Velmi pozitivní zprávou je, že prostřednictvím svého tajemníka Ing. Habána projevil zájem participovat na centrálním systému i Moravský rybářský svaz. Usnesením Rady se tak bude MRS podílet na vývoji i následné implementaci CIS. Dojde tak k propojení obou dominantních uskupení, sdružující sportovní rybáře v České republice.

V následujících bodech schválila Rada plán práce na nadcházející rok 2020.

Další zasedání Republikové Rady se bude konat 5. prosince; hlavním tématem bude návrh rozpočtu Republikové rady na rok 2020.

Schůze výboru
Vytvořeno 19.11.2019 20:25:59
Výborová schůze se koná 10.12.2019 od 15:30 hod. v klubovně ČRS MO Stráž pod Ralskem 
Schůze výboru
Vytvořeno 24.10.2019 22:12:12
Výborová schůze se koná 29.10.2019 od 15 :30 hod. v klubovně ČRS MO Stráž pod Ralskem 
Výlov rybníku Malá Rašelina
Vytvořeno 16.10.2019 18:37:00
Dne 2.11.2019 budeme lovit rybník Malá Rašelina. Sraz v 08:00 h u chaty na Velké Rašelině. Kdo má zájem, nechť se přidá, občerstvení zajištěno. Díky
Schůzky rybářského kroužku
Vytvořeno 10.10.2019 19:52:35
Od příštího týdne bude rybářský kroužek každou středu od 16:00 hodin v klubovně, tedy další schůzka bude 16.10.2019.

Kalenář akcí

Duben
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Svátky
Akce
Brigáda
Vojtěch

Počasí