MO ČRS Stráž pod Ralskem - Aktuality


Výroční členská schůze 2020
Vytvořeno 23.02.2020 20:10:27
Výroční členská schůze se bude konat 21.3.2020 od 10:00 hodin v restauraci U Jezera.
 

Program členské schůze MO ČRS Stáž pod Ralskem

konané dne 21.3.2020 od 10:00 hodin

 

  1. Prezentace
  2. Zahájení
  3. Návrh a schválení programu
  4. Volba zapisovatele
  5. Volba ověřovatelů zápisu
  6. Volba mandátové a návrhové komise
  7. Kontrola usnesení ze 21.3.2019
  8. Zpráva předsedy o činnosti MO a závěrech konference ČRS
  9. Zpráva hospodáře
  10. Zpráva o činnosti rybářské stráže
  11. Zpráva o činnosti rybářského kroužku
  12. Zpráva dozorčí komise
  13. Zpráva o stavu účetnictví
  14. Zpráva mandátové komise
  15. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2020
  16. Přestávka 10 minut
  17. Návrh na schválení 24 h lovu na Metudu v létě 2020
  18. Diskuse
  19. Návrh a schválení usnesení
  20. Závěr, společný oběd

   

 

Schůze výboru
Vytvořeno 23.02.2020 19:58:14
Výborová schůze se koná 17.3.2020 od 15:30 hod. v klubovně ČRS MO Stráž pod Ralskem. 
Prodej povolenek - poslední termíny
Vytvořeno 23.02.2020 19:56:48
Poslední termíny prodeje povolenek na rok 2020 jsou:
 
18.3.2020 a 22.4.2020 od 16:00 h do 17:30 h
 
Prodej proběhne v klubově.
Výroční členská schůze
Vytvořeno 17.01.2020 07:02:46
Výroční členská schůze se bude konat 21.3.2020 od 10:00 hodin v restauraci U Jezera, program bude vyvěšen v brzké době.
Prodej povolenek - další termín
Vytvořeno 17.01.2020 07:00:56
Prodej povolenek na rok 2020 proběhne v nové klubovně v termínech:
 
12.2.2020 a 19.2.2020 od 16:00 h do 17:30 h
Schůze výboru
Vytvořeno 02.01.2020 18:35:00
Výborová schůze se koná 13.2.2020 od 15:30 hod. v klubovně ČRS MO Stráž pod Ralskem.
Vrácení a prodej povolenek
Vytvořeno 10.12.2019 22:26:22
Řádně vyplněné povolenky za rok 2019 možno vrátit dne 18.12.2019 v době 16:00 - 17:30 h v nové klubovně (Jezerní č. ev. 707, Stráž pod Ralskem - budova mezi zmrzlinou Schwarzkopf a skateparkem) nebo v rámci prodeje povolenek na rok 2020 rovněž v nové klubovně, a to v termínech:
 
4.1.2020 v době 14:00 - 16:00 hodin
8.1.2020 v době 16:00 - 17:30 hodin
15.1.2020 v době 16:00 - 17:30 hodin
 
Při koupi povolenky na rok 2020 nutno mít s sebou členskou legitimaci a rybářský lístek, popř. povolenku za rok 2019. Bez předložení těchto dokladů nebude nová povolenka vydána. Aktuální ceník povolenek pro rok 2020 naleznete v sekci informace na horní liště v podsekci povolenky.
Ze zasedání Rady ČRS (listopad 2019)
Vytvořeno 19.11.2019 20:40:04

Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 7. listopadu 2019. Hlavními projednávanými tématy byly činnost na úseku práce s dětmi a mládeží a sportovní činnost za rok 2019, postup příprav na implementaci centrálního informačního systému a revize směrnic a statutů sportovní činnosti.

V úvodu listopadového zasedání Republikové rady přivítal předseda ČRS Dr. Karel Mach tajemníka Moravského rybářského svazu Ing. Václava Habána, který informoval členy Republikové rady o průběhu IX. Sjezdu (obdoba Republikového sněmu), na kterém byly přijaty některé změny Stanov MRS. Jednou z nejvýraznějších změn je zrušení pracovní povinnosti členů MRS („brigády“) a současně zvýšení členské známky MRS na 1250 Kč pro všechny členy starší 16ti let (částka, odpovídající navýšení ceny členských příspěvků ve výši 800,- Kč, pak zůstává příjmem pobočného spolku). Moravský rybářský svaz od roku 2020 rovněž zavádí takzvanou „udržovací členskou známku“ ve výši 450Kč; její držitelé nicméně nebudou mít možnost zakoupení členské povolenky k lovu ryb. Na základě této změny bude doplněn i Statut celosvazového a celorepublikového rybolovu.

Poznámka: Tato změna se týká primárně zájemců z řad členů MRS o členské povolenky k lovu ryb. Pokud si zakoupí pouze udržovací členskou známku, nebude jim u organizačních složek ČRS prodána povolenka k lovu pro členy. Opatření, přijatá MRS, se netýkají členů ČRS.

V dalším bodě jednání seznámil Dr. Bílý (Severočeský ÚS) členy Rady s s činností na úseku sportovního odboru RT a odboru dětí a mládeže v roce 2019. Kromě zhodnocení tradičně konaných akcí (Zlatá udice, Letní tábor mládeže, Setkání mládeže ČRS) představil i řadu dalších realizovaných akcí. Poděkoval ÚSMP za perfektně zvládnuté pořadatelství Národního kola Zlaté udice i všem organizátorům závodů pro děti a mládež.

Činnost sportovních odborů v roce 2019 představil jednatel Svazu Ing. Heimlich. Zdůraznil významnou podporu sportovců ČRS, která má pozitivní vliv na dlouhodobé vynikající výsledky na průřez všemi sportovními disciplínami. Vynikajících výsledků v letošním roce opět dosáhli závodníci v rybolovné technice, ale i v disciplínách LRU, kdy na medailové úspěchy z loňských šampionátů navázali závodníci LRU muška a LRU přívlač.

Stran revize směrnic a statutů sportovní činnosti a návrhů na jejich případné úpravy přijala Rada návrh předsedy Odboru LRU plavaná p. Zahrádky ke svolání schůze předsedů jednotlivých sportovních odborů, a to do konce listopadu. Republiková rada se po zapracování připomínek vrátí k návrhům změn ve svém březnovém zasedání.

V současnosti nadále trvá výzva pro podání návrhů změn Stanov ČRS, a to do 31.12.2019. Návrhy musí obsahovat původní znění, navrhované znění a odůvodnění návrhu změny. Případné přijetí změn Stanov je ve výlučné kompetenci Republikového sněmu, který se bude konat na podzim nadcházejícího roku.

Jedním z hlavních bodů jednání Rady byly také pokračující přípravy na realizaci centrálního informačního systému. V současnosti je ukončena první fáze výběrového řízení na zhotovitele zadávací dokumentace (a související analýzu interních procesů), včetně následného technického dozoru nad zpracovatelskou firmou. Zájem projevilo devět subjektů, které budou v nejbližších dnech vyzvány k doplnění nabídky.

Velmi pozitivní zprávou je, že prostřednictvím svého tajemníka Ing. Habána projevil zájem participovat na centrálním systému i Moravský rybářský svaz. Usnesením Rady se tak bude MRS podílet na vývoji i následné implementaci CIS. Dojde tak k propojení obou dominantních uskupení, sdružující sportovní rybáře v České republice.

V následujících bodech schválila Rada plán práce na nadcházející rok 2020.

Další zasedání Republikové Rady se bude konat 5. prosince; hlavním tématem bude návrh rozpočtu Republikové rady na rok 2020.

Schůze výboru
Vytvořeno 19.11.2019 20:25:59
Výborová schůze se koná 10.12.2019 od 15:30 hod. v klubovně ČRS MO Stráž pod Ralskem 
Schůze výboru
Vytvořeno 24.10.2019 22:12:12
Výborová schůze se koná 29.10.2019 od 15 :30 hod. v klubovně ČRS MO Stráž pod Ralskem 
Výlov rybníku Malá Rašelina
Vytvořeno 16.10.2019 18:37:00
Dne 2.11.2019 budeme lovit rybník Malá Rašelina. Sraz v 08:00 h u chaty na Velké Rašelině. Kdo má zájem, nechť se přidá, občerstvení zajištěno. Díky
Schůzky rybářského kroužku
Vytvořeno 10.10.2019 19:52:35
Od příštího týdne bude rybářský kroužek každou středu od 16:00 hodin v klubovně, tedy další schůzka bude 16.10.2019.
Rybářem na zkoušku - pro nové zájemce z řad dětí
Vytvořeno 26.09.2019 21:05:44
Schůzka rybářského kroužku
Vytvořeno 26.09.2019 20:55:57
Dne 3.10.2019 od 16:00 hodin se koná v nové klubovně první informativní schůzka dětského rybářského kroužku.
 
 
Schůze výboru
Vytvořeno 26.09.2019 20:52:12
Výborová schůze se koná 1.10.2019 od 15:30 hod. v klubovně.

Kalenář akcí

Únor
Po
Út
St
Čt
So
Ne
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Svátky
Akce
Brigáda
Liliana

Počasí